ImageEn, unit imageenview

TIEGestureID

TIEGestureID


Declaration


  TIEGestureID = (iegiBegin, iegiEnd, iegiZoom, iegiPan, iegiRotate, iegiTwoFingerTap, iegiPressAndTap);