ImageEn, unit iesettings

TIEGlobalSettings.ImageEnModules

TIEGlobalSettings.ImageEnModules


Declaration

property ImageEnModules: TImageEnModules;


Description

Returns which ImageEn features are available (considering any that have been undefined in ie.inc).

Default Modules: iemoIEView, iemoIEVect, iemoIEIntegrateIEVect, iemoMultiView, iemoFolderMView, iemoMViewAnimation, iemoShellComponents,
iemoLayers, iemoLayerProps, iemoInteractiveTools, iemoPdfViewer, iemoAcquisition, iemoWPD, iemoDB, iemoIPDialog, iemoOpenSaveDialogs,
iemoIODialog, iemoPrinting, iemoPrintDialogs, iemoWIC, iemoDirectShow, iemoMMF, iemoTransitionEffects, iemoExtraTransitionEffects,
iemoPresetImages, iemoBufferedStream, iemoResourceExtractor, iemoImagingAnnot, iemoImageEnAnnot, iemoTiffHandler, iemoFFT, iemoRFBProtocol,
iemoUseGdiPlus, iemoSlippyMap, iemoShellThumbnails, iemoActions, iemoEquirectangularRenderer, iemoHashing, iemoVFW, iemoRichText,
iemoRichEditObjectSupport, iemoRichEditFindAndReplace, iemoToolbars, iemoPopups, iemoExtraControls, iemoTGraphic, iemoCanRegisterTPicture,
iemoIEPenSupport, iemoRawFormats, iemoDicom, iemoIEN, iemoMetaFiles, iemoICOWriting, iemoSVGWriting, iemoPSD, iemoZLib, iemoAVI,
iemoMiscPlugins, iemoNativeJPEG, iemoPNG, iemoNativePNG, iemoJPEG2000, iemoNativeJPEG2000, iemoPDF, iemoTwainTaskWindows,
iemoCheckIELibVersion, iemoOptimizeIEMView

Excluded by default: iemoCMS, iemoRegisterQR, iemoNeuralNet, iemoRegisterTPicture, iemoTIFFAdditionalChannel, iemoIEUseFileDialogClass


Example

If iemoIEVect in IEGlobalSettings().ImageEnModules then
  raise Exception.create( 'ImageEnVect not undefined' );